Бүтээгдэхүүний мэдээ

  • Төвийн тулгуур холхивчийг ашиглах, нэвтрүүлэх

    Төвийн тулгуур холхивчийг ашиглах, нэвтрүүлэх

    Автомашины дамжуулагч гол нь тээврийн хэрэгслийн цахилгаан дамжуулах гол төхөөрөмж бөгөөд цахилгаан дамжуулах систем нь тээврийн хэрэгслийн дамжуулах төхөөрөмжийн гол нэмэлт хэрэгсэл юм.Холхивчийн гэмтэл нь тэнхлэгийн гол гэмтлийн гол төвүүдийн нэг бөгөөд энэ нь дээр ...
    Цааш унших